Οργάνωση Livestreams

Στις μέρες μας, όπου ο ανταγωνισμός ολοένα και αυξάνεται, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν μια καλά εδραιωμένη διαδικτυακή παρουσία, προκειμένου να δημιουργούν ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους. Η ομάδα μας κατανοεί τη σημασία της συχνής σύνδεσης της επιχείρησης με το κοινό-στόχο και για αυτό τον λόγο διερευνούμε συνεχώς νέες μεθόδους για τη βελτίωση αυτής της σύνδεσης. Ένα αναδυόμενο εργαλείο το οποίο βοηθάει στην αλληλεπίδραση και στην σύνδεση του κοινού με την επιχείρηση είναι η χρήση των livestreams.

Η ομάδα των Social Guru αναλαμβάνει να οργανώσει τα δικά σας livestreams στα οποία θα μεταδίδονται ζωντανά βίντεο καθώς και ομιλίες με τις οποίες θα μπορεί το κοινό να αλληλεπιδρά κάνοντας ερωτήσεις και λαμβάνοντας απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Με την χρήση των livestreams, η επιχείρηση σας θα καταφέρει να αυξήσει την προβολή της, να γίνει πιο συμπαθής προς το κοινό και επομένως να αυξήσει τα κέρδη της.